Venäjä-verkosto

Ammattioppilaitosten VENÄJÄ-VERKOSTO

Yhteistyö Venäjän kanssa on Suomen kannalta yksi tulevaisuuden tärkeä painoalue Venäjän aseman vahvistuessa Suomen merkittävänä kauppakumppanina.

Ammattioppilaitosten Venäjä-verkoston tavoitteena on kouluttaa työelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattihenkilöitä.

Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuudet hankkia perustiedot Venäjästä toimintaympäristönä ja valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan. Kieli- ja kulttuurivalmennuksen jälkeen opiskelijat suorittavat työssäoppimisjakson ja opettajat työelämäjakson Venäjällä.

Verkoston toiminnan tavoitteina ovat

  • Lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin
  • Kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen ammattilaisia
  • Työssäoppimis- ja työelämäjaksojen lisääminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä.

 Verkoston toiminta:

  • Työssäoppimis- ja työelämäjaksot Venäjällä
  • Kieli- ja kulttuurivalmennus Pietarissa
  • Yhteistyöseminaarit ja laatutyö
  • Ammatillisen koulutuksen sanaston ylläpitäminen
  • Venäjä-verkoston aineiston kokoaminen suomeksi ja venäjäksi